Thiết Bị Cho Hồ Koi

Lọc mini cho hồ koi mini cao cấp

Bộ lọc mini cho hồ koi mini kết hợp bộ lọc nhỏ với hút mặt, thổi đáy, thổi tạo dòng

Thiết bị hút đáy nhập ngoại

Xuất xứ: Đức Hút cặn, phân cá, làm sạch hồ cá Sản phẩm bền chắc, đảm bảo chất lượng

Combo Máy sụt khí & đĩa phân phối khí nhaaph ngoại

Combo Máy sụt khí + Đĩa phân phối khí Tạo oxi đồng bộ trong hồ cá, tăng khả năng hoà

Thiết bị hút mặt hồ koi cao cấp

hút bụi, chất lơ lửng, lá cây, thức ăn dư thừa,… giúp hồ koi luôn trong sạch (hàng order)