Combo Máy sụt khí & đĩa phân phối khí nhaaph ngoại

13887418625230 img 14761 Combo Máy sụt khí & đĩa phân phối khí nhaaph ngoại

Combo Máy sụt khí + Đĩa phân phối khí
Tạo oxi đồng bộ trong hồ cá, tăng khả năng hoà tan oxi trong nước
Thích hợp cho các loại hồ kiếng, hồ cá trong nhà, hồ sân vườn…

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>